Kuponik4You.pl - najlepsze oferty Zakupów Grupowych w Polsce - nawet do -90%.
CAŁA POLSKA
PODRÓŻE
Sklepy Internetowe
BIAŁYSTOK
BIELSKO-BIAŁA
BYDGOSZCZ
CZĘSTOCHOWA
GLIWICE
GORZӓW Wielk.
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
KATOWICE
KIELCE
KRAKÓW
LUBLIN
ŁÓDŹ
NOWY SĄCZ
OLSZTYN
OPOLE
POZNAŃ
RZESZÓW
SOSNOWIEC
SZCZECIN
TORUŃ
TRÓJMIASTO
WARSZAWA
WROCŁAW
ZABRZE
ZIELONA GӓRA
Regulamin

Szczegółowy regulamin serwisu www.Kuponik4you.pl1.

1.1 Na stronie internetowej www.Kuponik4You.pl administrowanej przez firmę: SMART SOLUTIONS M.P. (nazywaną dalej "Kuponik4You.pl") oferowane są Kupony z dużymi zniżkami (Rabatowe) na Usługi lub Towary innych firm. Sprzedawane kupony na stronach Koponik4Yoy.pl będą wskazywać jednoznacznie na sprzedawane towary lub usługi i będą dotyczyć konkretnych usług oraz towarów.

1.2 Sprzedawca Kuponów Promocyjnych – Kuponik4You.pl oraz dostawcy oferowanych Usług bądź Towarów – Usługodawcy, są Partnerami Handlowymi, którzy świadczyć będą te Usługi wobec Nabywców (Kupujących) Kuponów Rabatowych, na zasadach określonych w Regulaminie.

1.3 Kuponik4You.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykonywane w poszczególnych Kuponach Usługi lub za dostarczenie podanych Towarów. Ze swojej strony Kuponik4You.pl gwarantuje prawo do wykonania takiej Usługi przez Partnera Handlowego (Usługodawcę). Kuponik4You.pl dołoży wszelkich starań do tego by wszystkie usługi i towary były wykonane na najwyższym poziomie.

1.4 Użytkowanie serwisu Kuponik4You.pl jest uregulowane wyłącznie przez Regulamin oraz jest dobrowolne.

2.

2.1 Strona www.Kuponik4You.pl jak również system sprzedaży Kuponów Promocyjnych jest administrowana przez:

SMART SOLUTIONS M.P.
Ul. Piłsudskiego 30/33
05-120 Legionowo

3.

3.1 Utworzenie konta jest dobrowolne i bezpłatne. Odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wypełnienia danych:

- podanie danych osobowych

- adres e-mail

- hasło

- zapoznanie się i zaakceptowaniu wszystkich postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności.

Warunki użytkowania serwisu Kuponik4You.pl użytkownik akceptuje poprzez dokonanie potwierdzenia w odpowiednich polach w trakcie rejestracji, dokonywania zakupów lub podczas użytkowania serwisu. Użytkowanie serwisu Kuponik4You.pl jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

Każdy użytkownik, który założy konto do dnia 01.10.2011 r. otrzyma zniżkę na kupony oferowane na stronach Kuponik4You.pl w wysokości 3 %. W momencie dokonywania zakupu dowolnego kuponu zniżka ta automatycznie będzie obniżała kwotę do zapłaty o określony procent. Zniżka będzie przypisana do konta uzytkownika tak długo jak użytkownik będzie miał założone konto w serwisie Kuponik4you.pl.

Maksymalne zniżki jakie użytkownik może zgromadzić na swoim koncie to 5 % od kwoty każdego zakupu.

3.2 Użytkownikami Kuponik4You.pl mogą być zarówno osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

3.3 Regulamin jest dostępny w każdym momencie na stronie internetowej: www.Kuponik4You.pl/regulamin.php . Na Tej stronie można go przeczytać.

4.

4.1 Użytkownik ma obowiązek zachować Swoje hasła dostępu do strony w ścisłej tajemnicy. Wszelkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem haseł dostępu do Konta użytkownika traktowane będą, jako czynności wykonane przez Użytkownika, na którego Konto one wskazują.

5.

5.1 Kupony Promocyjne, nabywa się w następujący sposób:

a) Naciśnięcie przycisku "Kupuję " – jest złożeniem przez użytkownika serwisu oferty kupna, aby zakończyć składanie oferty kupna użytkownik wciska przycisk "Zapłać". Potwierdzenie złożonych i zrealizowanych ofert znajduje się w zakładce "Zamówienia zrealizowane". W tym dziale będą widniały wszystkie zrealizowane zamówienia użytkownika. Do zamówień zrealizowanych będą dołączone specjalne kody PIN, które użytkownik będzie musiał okazać u Partnera Handlowego którego oferta będzie dotyczyć.

b) Użytkownik zapoznaje się z Ofertą Kuponu Rabatowego oferowanego na stronie Kuponik4You.pl, klikając przycisk "Kupuję" oraz dokonując płatności składa nieodwołalną deklarację zakupu przedstawionego Kuponu. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności w wybranym przez siebie a oferowanym przez Kuponik4You.pl systemie płatności

c) Kupon Promocyjny należy wydrukować i zrealizować u konkretnego Partnera Handlowego - Usługodawcy

5.2 Tylko i wyłącznie wydrukowany przez Użytkownika Kupon Promocyjny stanowi podstawę do odebrania przez niego zakupionej w serwisie Kuponik4You.pl Usługi bądź Towaru. Użytkownik przedstawia oraz pozostawia Kupon Promocyjny w miejscu jego wykorzystania.

5.3 Czas wykorzystania zakupionych Kuponów jest ściśle określony przy opisie każdej z ofert oferowanej na stronach Kuponik4You.pl. Użytkownik jest ma obowiązek wykorzystać zakupiony Kupon w czasie podanym przez Partnera Handlowego podczas przedstawienia Oferty zakupu Usługi lub Towaru. Po upływie określonego czasu Kupon traci swoją ważność a Użytkownikowi nie przysługuje żadna forma jego reklamacji, jak również zwrot poniesionych przez niego kosztów zakupu Kuponu.

5.5 Warunkiem realizacji zamówienia, jest wpłynięcie pieniędzy za zakup Oferty, na konto Kuponik4You.pl, przed wygaśnięciem tej Oferty.

5.6 Osobą upoważnioną do realizacji Kuponu jest właściciel konta a nie osoba płacąca za ofertę kuponu.

6.

6.1 Czas trwania sprzedaży Kuponów, jest ograniczany czasowo i jest ustalany na podstawie umowy między Kuponik4You.pl oraz jego z Partnerem Handlowym czyli Usługodawcą świadczącym Usługi lub sprzedającym określony Towary. Po upływie ustalonego czasu, zakup jest nie możliwy.

7 .

7.1 W przypadku, gdy płatności nie udaje się zrealizować z powodu nieprawidłowego rachunku bankowego lub braku wymaganych na nim środków pieniężnych, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Kuponu. Zawarcie Umowy kupna-sprzedaży Kuponu, uważa się za prawidłowe i skuteczne jeśli Płatność wykonana przez użytkownika zostanie zrealizowana przez serwis Kuponik4You.pl

7.2 Każda oferta ma określoną liczbę maksymalną Kuponów. Oferta ta może być zakończona wcześniej jeśli liczba sprzedanych kuponów przekroczy maksymalną liczbę kuponów.

8.

8.1 Kupon Użytkownika uprawniający do określonej w opisie usługi lub towaru zawiera następujące informacje: rodzaj Usług bądź Towaru, dane nabywcy kuponu, Unikalny numer kuponu oraz PIN zabezpieczający.

8.2 Kupon Promocyjny jest realizowany przez Partnera Handlowego- Usługodawcę. Partner Wykonujący usługę ma prawo i obowiązek sprawdzić kupon czy jest on zgodny z listą sprzedanych kuponów, którą Partner handlowy otrzymał od serwisu Kuponik4You.pl..

8.3 Fałszowanie, powielanie lub podrabianie Kuponów jest zabronione i karalne. W przypadku podejrzenia wykonania jakiejkolwiek z wyżej wymienionych czynności Kuponik4You.pl zastrzega sobie prawo do przekazania danych podejrzanej osoby do Partnera handlowego aby Ten podjął odpowiednie kroki prawne.

9.

9.1 Kupon promocyjny nie daje gwarancji do odebrania usługi lub towaru w dowolnym czasie. Użytkownik po zakupie Kuponu powinien skontaktować się ze sprzedawcą kuponu (Partnerem Handlowym) w celu ustalenia dogodnego terminu odbioru usługi lub towaru. Kupon ma swoją datę ważności i po tym terminie Kupon uznaje się za przeterminowany.

10.

10.1 Serwis Kuponik4You.pl dokłada wszelkich starań aby Sprzedawca usługi lub towaru sprzedał tę że usługę lub towar po cenie określonej w ofercie promocyjnej. Starania te są poparte wcześniej podpisaną umową pomiędzy Kuponik4you.pl a Partnerem handlowym, jednakże Kuponik4You.pl nie ponosi odpowiedzialności jeśli Partner Handlowiec nie wywiąże się z zawartej umowy.

10.2 W przypadku niezrealizowania Kuponu przez Użytkownika, serwis Kuponik4You.pl może na wniosek użytkownika zrekompensować straty w wysokości kwoty, za jaką kupon został zakupiony. Nie dotyczy to kuponów przeterminowanych.

10.3 Serwis Kuponik4You.pl nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do żadnej innej rekompensaty lub innego wynagrodzenia za szkody przekraczające zwrot kosztów zakupu Kuponu.

10.4 Serwis Kuponik4You.pl nie ponosi odpowiedzialności za otrzymane przez Użytkownika serwisu od Partnera Handlowego- Usługodawcy Towary lub Usługi.

10.5 Określone w Kuponie, Usługi, Towary Partner Handlowy- Usługodawca wypełnia wobec Użytkowników w swoim imieniu i na własny rachunek, tym samym Kuponik4You.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niedopełnienie przez Partnera Handlowego obowiązku realizacji Usługi lub sprzedaży Towaru.

10.6 W przypadku problemów z wykonaniem Usługi , bądź dostarczenia Towaru przez Partnera Handlowego - Usługodawcy, serwis Kuponik4You.pl dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie zadowalające zainteresowane strony.

11.

11.1 Kuponik4You.pl zastrzega sobie prawo do zarządzania funkcjonalnością serwisu ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne niespodziewane utrudnienia funkcjonalności lub dostępności serwisu. Kuponik4You.pl będzie się starał aby pełna funkcjonalność serwisu była dostępna 24h/dobę.

12.

12.1 Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego płatności.pl.


12.2 Do przeprowadzenia procesu e-płatności wymagana jest przeglądarka internetowa wraz z obsługą języka JavaScript.

13.

13.1 Znaki towarów nie będące własnością serwisu Kuponik4You.pl, które są prezentowane w serwisie są własnością Partnerów Handlowych (Usługodawców) oferujących Usługi lub Towary.

14.

14.1 Kuponik4You.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie. Zmieniony regulamin będzie wchodził w życie w ciągu 7 dni od jego opublikowania na stronach Kuponik4You.pl. Osoby które już zakupiły kupony promocyjne będą realizowały je zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem (nie zmienionym). Użytkownik po zmianie regulaminu zostanie o tym poinformowany przy pierwszym logowaniu do serwisu od dnia wejścia w życie zmian. Użytkownik zostanie poproszony o akceptację nowego regulaminu. Nie zaakceptowanie tego regulaminu będzie skutkowało usunięciem konta z serwisu Kuponik4You.pl .

14.2. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać z SMART SOLUTIONS M.P. umowę dotyczącą jego Konta, poprzez kliknięcie po zalogowaniu do serwisu Kuponik.pl przycisku "Usuń konto", a następnie potwierdzenie chęci usunięci konta. W tym momencie konto ulega dezaktywacji ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych, z zastrzeżeniem, że:

a) Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp wyłącznie do funkcji pozwalających uregulować należności wobec SMART SOLUTIONS M.P. i sfinalizować umowy zawarte w wyniku wybrania przez niego opcji "Kupuję" podczas trwania oferty.

14.3. Kuponik4You.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny.

14.4. Jeżeli konto zostanie usunięte na podstawie decyzji SMART SOLUTIONS M.P. Użytkownik nie będzie miał możliwości powtórnej rejestracji na stronach serwisu Kuponik4You.pl

14.5. Jeżeli użytkownik usunie swoje konto z serwisu jego polecenia przepadają. Oznacza to tyle, że użytkownik nie będzie otrzymywał prowizji od zakupów osób, które dołączyły do serwisu Kuponik4You.pl za jego pośrednictwem, nawet jeśli użytkownik zarejestruje się ponownie.

15.

15.1 Użytkownik poprzez polecanie serwisu Kuponik4You.pl może gromadzić na Swoim koncie pieniądze, które są naliczane od każdej pierwszej transakcji zakupu osoby, która za pośrednictwem danego użytkownika zarejestrowała się w serwisie Kuponik4You.pl. Prowizja od zakupów osoby poleconej (która zarejestrowała się w serwisie korzystając z linka polecającego użytkownika już zarejestrowanego) wynosi 5 zł.

15.2 Użytkownik, który ma na swoim koncie zgromadzone pieniądze może je wydać na kupony oferowane w serwisie Kuponik4You.pl lub wypłacić je na Swoje prywatne konto wysyłając taką prośbę do administratora systemu za pomocą formularza kontaktowego. Minimalna kwota wypłaty zgromadzonych pieniędzy wynosie 100 PLN.

15.3 Kuponik4You.pl ma 14 dni na wypłatę pieniędzy od momentu wysłania wszystkich niezbędnych danych i dokumentów przez użytkownika, który zleca wypłatę zgromadzonych środków.

16.

16.1 Jeżeli usługi oferowane na stronach Kuponik4You.pl będą realizowane niezgodnie z regulaminem użytkownik może złożyć reklamacje

16.2 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronach Kuponik4You.pl lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać nazwę pod jaką Użytkownik oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

16.3 Kuponik4You.pl na rozpatrzenie reklamacji ma 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi, z zastrzeżeniem, że Kuponik4You.pl może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonej po upływie 10 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

16.4 Klient serwisu Kuponik4You.pl ma prawo w ciągu 10 dni zwrócić zakupiony kupon (jeżeli kupon nie został wykorzystany). Po upływie tego terminu klient może ubiegać się o zwrot kwoty za zakupiony kupon u parntera Kuponik4You.pl

16.5 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

17.

17.1 Poprzez złożenie deklaracji zakupu Kuponu Promocyjnego, Użytkownicy wyrażają zgodę na to, aby serwis Kuponik4You.pl przetwarzał dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, w szczególności: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.

17.2 Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik zgadza się na otrzymywanie Newsletter (tj. aktualne oferty serwisu kuponik4you.pl przesłane drogą elektroniczną) z aktualnymi ofertami w celu utrzymania kontaktu serwisu z Użytkownikami. Każdy Użytkownik ma prawo odmówić Newsletter z Ofertami poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji w swoim koncie.


18.

18.1 Jeżeli pojedyncze postanowienia warunków Regulaminu są lub okażą się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

19.

19.1 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez SMART SOLUTIONS M.P. w ramach kuponik4you.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.